Medicinska asistencija

/Medicinska asistencija
Medicinska asistencija 2018-05-31T22:25:30+00:00

Raspolažemo mnogobrojnim kontaktima te posjedujemo brojne ugovore sklopljene sa specijalističkim ordinacijama, poliklinikama, laboratorijima, privatnim ordinacijama opće i obiteljske medicine, stomatološkim ordinacijama i javnim bolnicama. Svi medicinski suradnici su naši dugoročni partneri, pomno odabrani kako bi pacijentima pružili najbolju moguću pomoć.

Medicinske usluge

  • kućne posjete

  • pregledi u specijalističkim ordinacijama

  • preglede u privatnim ordinacijama opće medicine

  • monitoring hospitalizacije

  • nabava i prijevod potrebne medicinske dokumentacije

  • sanitetski prijevoz

  • dostava lijekova

  • pokrivanje medicinskih troškova

medicina